Vedení sekce jednalo o nominacích a rankingu

13.3.2021 Libor Forst

Výrazné restrikce v pořádání závodů a jejich důsledek na ranking a nominace byly předmětem jednání vedení sekce.

Nízký počet závodů v rankingu díky pandemickým omezením zapříčinil nízkou vypovídací hodnotu rankingu. Vedení sekce se proto dohodlo na prodloužení rozhodného období na 24 měsíců namísto stávajících 12. Změna se uplatní zpětně postupně od začátku roku 2020, t.j. v průběhu roku 2020 se započítávají výsledky celého roku 2019. Předpokládá se, že navýšení rozhodného období je dočasné, a jakmile se počet závodů vrátí k obvyklým hodnotám, změní se i rozhodné období. Přepočítaný ranking bude zveřejněn, jakmile se upraví patřičný software.

Tato změna se rovněž promítla do nominačních kritérií, která vycházejí z rankingu. Konkrétně to znamená, že nominace pro WTOC 2021 vychází z rankingu k 31.3.2021 počítanému za dva roky a nominace pro WTOC 2022 z rankingu k 30.4.2022 počítanému za dva roky.

Vyhlášená nominační kritéria pro WTOC 2022 jsou vystavena v sekci Dokumenty. Tamtéž najdete i upravená kritéria pro WTOC 2021. Došlo v nich ještě k jedné změně, a to vyškrtnutí bodu 2, jelikož se letos žádné jarní nominační závody nekonaly. Vedení sekce rovněž rozhodlo, že nominace na ETOC 2020 zůstává nadále v platnosti i po dalším posunu termínu na rok 2022.

Na základě předchozích bodů vedení sekce vyhlásilo aktuální stav nominací a divokých karet — viz Reprezentační týmy.


« zpět